Menu

ป้ายจราจรในประเทศไทยมีกี่ประเภท??

ป้ายจราจรในประเทศไทยมีกี่ประเภท
 
ป้ายจราจรหรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นๆ 
ให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
1. เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ : มีไว้เพื่อควบคุม ให้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น ห้ามเลี้ยวซ้าย, ห้ามรถจักรยานยนต์, ห้ามจอดรถ เป็นต้น
 
2. เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน : มีไว้เพื่อแจ้งเตือน  ให้กับผู้ขับขี่ได้ระมัดระวังและทราบล่วงหน้าว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่น สัญญาณไฟ, ทางโค้งขวา, ทางตัดกัน เป็นต้น
 
3. เครื่องหมายจราจรป้ายแนะนำ : มีไว้เพื่อแนะนำข้อมูลการเดินทางต่าง ๆ ให้กับผู้ขับขี่ ยกตัวอย่างเช่น เส้นทแยงห้ามจอดรถ, เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่, เส้นห้ามหยุดรถหรือจอดรถ เป็นต้น
 
รถดี คุณภาพเยี่ยม เต็มเปี่ยมทุกบริการ ต้องที่ บริษัท กิจรุ่งโรจน์ธุรกิจ จำกัด ศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี ตรวจเช็ครถทุกคันก่อนถึงมือลูกค้า มั่นใจ 100%